Vraag & Antwoord

Transitievergoeding bij nieuwe baan

In het artikel ‘Dreigend ontslag, wat moet u doen?' (FiscAlert september 2020, jrg 26 nr 7, p.15-17) heeft u niet vermeld dat een ex-werknemer geen recht heeft op een vergoeding als hij of zij al een andere baan heeft. Een omissie?