Vraag & Antwoord

Uitvaartverzekering en toeslagen

Ik heb een brief gehad van de Belastingdienst dat mijn vermogen per 1 januari a.s. niet meer mag zijn dan de vrijstelling in box 3 in verband met het recht op huurtoeslag. Ik komt hier wat overheen. Ik denk erover om een uitvaartverzekering voor een koopsom van € 6.000,- af te sluiten alleen uit te keren bij overlijden, zodat het vermogen onder dit bedrag terecht komt. Is de waarde van deze polis vrijgesteld in box 3, zodat ik hiermee bereikt heb dat ik onder het toegestane vermogensbedrag blijft en dus mijn recht op huurtoeslag houd?’