Vraag & Antwoord

Van bruto naar netto

Per 1 februari 2023 willen mijn vrouw en ik allebei gebruik maken van het prepensioen. We weten alleen niet hoeveel we dan samen netto per maand zullen overhouden. Naast het prepensioen heeft mijn vrouw een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV tot haar echte pensioen. Kan FiscAlert mijn partner en mij helpen met het uitrekenen van bruto naar netto?