Vraag & Antwoord

Verdelen vermogen box 3

Mijn partner heeft geen eigen inkomen. Op uw advies in de aangiftetips in het februarinummer heb ik het vermogen in de belastingaangifte 2020 zodanig ingevuld dat mijn partner de aanslagdrempel benut en de berekende belasting van € 47 niet hoeft te betalen. Maar toen ik het artikel nogmaals las, werd mijn aandacht getrokken door het 'Stappenplan slim verdelen'. Ik heb dus een nieuwe verdeling van het box 3-vermogen gemaakt en € 72.797 toegedeeld aan mijn partner. Dit scheelde in vergelijking met de ingediende aangifte bijna € 400 aan belasting. Wat kunnen we doen?