Vraag & Antwoord

Verdeling box 3 - aangifte over 2018

Is het in 2018 voor fiscaal partners mogelijk het box 3-vermogen (boven de vrijstelling van 2 x € 30.000) te verdelen zodat beiden € 70.800 belast krijgen tegen het laagste tarief in box 3? Of rekent de overheid voor de gezamenlijke partners slechts voor éénmaal € 70.800 het laagste tarief?