Vraag & Antwoord

Verdeling herzien

Onlangs ontving ik een aanslag voor de inkomstenbelasting. Nu blijkt dat een andere verdeling van het box 3-vermogen tussen mij en mijn echtgenote gunstiger zou zijn geweest. Kan ik dit nog aanpassen? En mag ik dat ook voor oudere kalenderjaren doen? Ik heb namelijk ontdekt dat ik die ook niet optimaal heb verdeeld.