Vraag & Antwoord

Verdeling vermogen in aangifte AOW'er

Mijn echtgenote heeft in 2021 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en dat jaar alleen AOW ontvangen en een voorlopige teruggaaf voor de heffingskortingen voor de maanden voorafgaand aan haar AOW. Ze heeft dus geen andere inkomsten. Ik heb begrepen dat we twee mogelijkheden hebben bij het invullen van de aangifte. De eerste is: geen vermogen toedelen aan mijn echtgenote; de Belastingdienst legt in dat geval nooit een aanslag op. De tweede: juist wèl vermogen toedelen aan haar om de volledige ouderenkorting te benutten. Wat is in onze situatie het voordeligst?