Vraag & Antwoord

Verleggen peiljaar Wlz

In verband met opname in een verpleeghuis moet ik een eigen Wlz-bijdrage gaan betalen. Die eigen bijdrage is gebaseerd op inkomen en vermogen van twee jaar gelden (peiljaar). Beide zijn echter sindsdien een stuk lager geworden. Wat nu?