Vraag & Antwoord

Vermindering box 3 na verloop bezwaartermijn

Ik heb net het bezwaar ingediend m.b.t. de berekening van de rendementsheffing over 2019. Over het jaar 2017 en 2018 is het voor mij niet meer mogelijk om via de gebruikelijke procedure bezwaar te maken i.v.m. het verlopen van de bezwaartermijn van 6 weken. Nu bestaat er ook de optie: "U kunt een verzoek tot vermindering naar ons sturen tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag, betaling of beschikking gaat". Kan ik deze optie ook nog gebruiken om een bewaar aan te tekenen over de voorgaande jaren?