Vraag & Antwoord

Vermogenstoets zorgtoeslag

Gaat de vermogenstoets voor de zorgtoeslag in 2020 over het vermogen van 2019 of gaat dit over het vermogen van 2020. En telt het saldo van een bancaire lijfrente mee?