Vraag & Antwoord

Vermogenstoets zorgtoeslag

Gaat de vermogenstoets voor de zorgtoeslag in 2022 over het vermogen van 2021 of gaat dit over het vermogen van 2022. En telt het saldo van een bancaire lijfrente mee?