Vraag & Antwoord

Vermogenstoets zorgtoeslag

Gaat de vermogenstoets voor de zorgtoeslag in 2019 over het vermogen van 2018 of gaat dit over het vermogen van 2019. En telt het saldo van een bancaire lijfrente mee?