Vraag & Antwoord

Vrijstelling groenbelegging

In 2018 geldt een vrijstelling in box 3 van € 30.000 per persoon. Voor groenbeleggingen geldt een vrijstelling van € 57.845 en een extra heffingskorting van 0,7% over het groen belegde vermogen. Wat is nu de totale vrijstelling: € 57.845 of € 57.845 + € 30.000?