Vraag & Antwoord

Vrijstelling groenbelegging

In 2019 geldt een vrijstelling in box 3 van € 30.360 per persoon. Voor groenbeleggingen geldt een vrijstelling van € 58.540 en een extra heffingskorting van 0,7% over het groen belegde vermogen. Wat is nu de totale vrijstelling: € 58.540 of € 58.540 + € 30.360?