Vraag & Antwoord

Vrijwilligersvergoeding als gift

Ik maak deel uit van een ANBI-bestuur. Het bestuur krijgt alleen de werkelijke onkosten vergoed, alsmede een klein bedrag per kwartaal voor diverse kleine uitgaven. Mogen wij, eventueel met terugwerkende kracht, een vergoeding per bestuurslid instellen die niet wordt uitgekeerd, maar uitsluitend dient om de giftenaftrek beter te benutten?