Vraag & Antwoord

Vrijwilligersverklaring

Ik begreep dat ik als vrijwilliger recht heb op aftrek van € 1.800 in de belastingaangifte over 2021 als ik aan de voorwaarden voldoe. Een vrijwilligersverklaring is één van die voorwaarden voor deze aftrek. Waar kan ik een model-vrijwilligersverklaring vinden die voldoet aan de fiscale vereisten?