Vraag & Antwoord

Woning in box 3?

Wij hebben een appartement gekocht voor € 360.000 waarvoor de overdracht plaatsvond op 1 november 2021. Zolang onze huidige woning (WOZ-waarde € 530.000) nog niet is verkocht, blijven we er wonen. Stel dat we onze huidige woning in 2022 verkopen, hoe zit dat dan fiscaal? Welke woning moeten we in box 3 opgeven?