15 maart 2019

Aangifte IB: let op te verrekenen heffingskortingen

Ziet u ‘Te verrekenen heffingskortingen’ staan op de print van uw aangifte of in de online aangifte? Dan heeft u de heffingskortingen nog niet volledig benut! Check of dat beter kan! In de online aangifte kunt u de post ‘Te verrekenen heffingskortingen’ zien onder ‘Overzicht belasting en premies > Inkomstenbelasting [naam]’. Click rechts op ‘Heffingskortingen’. Ziet u daar inderdaad ‘Te verrekenen heffingskortingen’ staan? Door onder ‘Verdelen’ meer vermogen of dividend aan deze partner toe te delen, kunt u de heffingskortingen beter benutten en de te betalen belasting verlagen of de belastingteruggaaf vergroten!

Meer informatie vindt u in ons Stappenplan slim verdelen en in onze Aangiftetips 2018-app.