03 december 2019

Afschaffing aftrek studiekosten opnieuw uitgesteld

De aftrek van studiekosten wordt in 2021 nog niet vervangen door een subsidieregeling. Uitvoering blijkt namelijk pas haalbaar per 2022, zo blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Snel op vragen vanuit de Eerste Kamer. De maatregel is daarom opnieuw met een jaar uitgesteld. Per 2022 lijkt echter het einde van de aftrekpost studiekosten definitief in zicht. Met de huidige aftrekpost kan jaarlijks tot wel € 15.000 aan studiekosten worden afgetrokken. Gedurende maximaal 5 opeenvolgende jaren geldt er momenteel zelfs helemaal geen maximum voor deze aftrekpost. Wel geldt een drempel van € 250. Omdat het een aftrekpost is krijg je uiteraard maximaal je aftrektarief x je aftrekpost terug. In de nieuwe regeling, ook wel STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) genoemd, en worden de studiekosten tot maximaal € 1.000 volledig vergoed. Kanttekening daarbij is, dat deze regeling geldt zolang het beschikbare budget niet op is.

Wie niet veel studiekosten maakt kan wellicht beter wachten tot de nieuwe regeling. Voor een duurdere studie kan het de moeite waard zijn om daar nu alvast mee te beginnen zodat u nog kunt profiteren van de aftrek in 2019 tot en met 2021.