17 mei 2023

Belastingaangifte: check de verdeling!

Aan ons ligt het niet, want wij roepen te pas en te onpas dat u naar de optimale verdeling van aftrekposten en vermogen tussen partners in de belastingaangifte moet zoeken. Maar toch zijn er elk jaar weer mensen die pas na ontvangst van de IB-aanslag ontdekken dat een andere verdeling tussen de partners méér had opgeleverd. Bent u er één van? Het is nog niet te laat. U kunt de verdeling namelijk herzien zolang de aanslag van één van beide partners nog niet onherroepelijk is geworden. De aanslag is onherroepelijk als u geen bezwaar meer kunt maken of in beroep kunt gaan, dus als regel heeft u tot 6 weken na de datum op de definitieve aanslag de tijd. Lees er meer over in ons 'Stappenplan slim verdelen'.

Als één van de fiscaal partners geen aangifte heeft gedaan (en dus helemaal geen aanslag heeft gekregen) kan aanpassen nog tot 5 belastingjaren terug. Is dat bij u het geval, dan kunt u dit jaar nog terug tot de aangifte van het belastingjaar 2018. Maak er gebruik van als dat nodig is!