08 september 2021

Belastingdienst checkt cryptovaluta

Wie cryptovaluta, zoals bitcoins, heeft moet die ook vermelden in zijn aangifte. De Belastingdienst is daar alert op en krijgt binnenkort meer mogelijkheden voor controle. Binnen de EU is er namelijk een administratieve samenwerkingsrichtlijn (DAC) waarmee landen onder andere gegevens over bankrekeningen kunnen uitwisselen. In februari werd al bekend dat wordt gewerkt aan een aanpassing van die richtlijn zodat ook gegevens over cryptovaluta tussen landen kunnen worden uitgewisseld (zie ons nieuwsbericht). De goedkeuring van die aanpassing staat gepland voor het derde kwartaal van 2021.

In de aangifte over 2020 moet u de waarde van uw cryptovaluta per peildatum 1 januari 2020 (neem de waarde die zo dicht mogelijk ligt bij 1 januari 00.00 uur) aangeven. Heeft u dat niet gedaan en heeft u inclusief deze cryptovaluta meer vermogen dan de vrijstelling in box 3? Corrigeer dan uw aangifte door een aangepaste aangifte in te dienen. Dat kan ook op deze manier als u de aanslag al heeft ontvangen. Het niet opgeven van de cryptovaluta kan leiden tot een hoge boete. Corrigeer indien nodig ook oudere jaren. Bent u niet een 'gewone' particulier die wat cryptovaluta heeft, maar bijvoorbeeld een ondernemer die wordt betaald met cryptovaluta of zijn er andere bijzondere omstandigheden (u minet cryptovaluta of handelt actief)? Kijk dan op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.