25 januari 2023

Box 3: VvE-reserve is sparen en geen beleggen

Als u lid bent van een vereniging van eigenaren (VvE) dan valt uw aandeel in het vermogen van de VvE in box 3. In een procedure bij Hof Arnhem-Leeuwarden van 20 januari 2023 (ECLI:NL:GHARL:2023:138, na te lezen op www.rechtspraak.nl) ging het om het antwoord op de vraag of een aandeel in het vermogen in de onderhoudsfondsen van VvE's voor de berekening van het forfaitair rendement onder ‘spaargeld’ of ‘overige bezitting’ valt. De procedure betrof het belastingjaar 2018, waarin een banktegoed een forfaitair rendement kent van 0,12% en overige bezittingen 5,38%. In tegenstelling tot de Belastingdienst heeft het Hof geoordeeld dat het rendement voor bank- en spaartegoeden van toepassing is. Dit betekent dat de fiscus de reserves van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) lager dient te belasten, namelijk als spaargeld Als argument voeren de rechtsheren aan dat bijdrages aan VvE-reserves op grond van wettelijke regels, behoudens uitzonderingen, op een betaal- of een spaarrekening moet staan.

Dit is een belangrijke uitspraak omdat hij naar onze mening verder reikt dan alleen aandelen in een VvE-reserve. Box 3-heffing moet – zoveel als mogelijk is – plaatsvinden op basis van het werkelijk rendement. En niet op basis van forfaits als dat niet nodig is. Het ministerie van Financiën laat in reactie weten dit arrest nog te bestuderen.