16 september 2020

En hoe zit het met uw koopkracht?

Door de coronacrisis is de koopkrachtontwikkeling nog veel meer dan andere jaren onzeker. Volgens de Miljoenennota neemt de koopkracht in 2020 gemiddeld naar verwachting toe met 2,2% en in 2021 met 0,9%. Maar dat zegt niets over uw individuele koopkracht. U zult maar uw baan verliezen of als ondernemer minder omzet maken of meer kosten. Het Nibud heeft op basis van de Miljoenennota koopkrachtberekeningen gemaakt voor 100 verschillende doorsneehuishoudens. Voor diegenen die hun baan behouden er financieel gezien weinig zal veranderen, aldus het Nibud. Wie in 2021 werkloos wordt gaat er gemiddeld 20 tot 25% op achteruit. En zelfstandigen moeten er rekening mee houden dat ze meer belasting moeten betalen. Voor gepensioneerden is de koopkrachtontwikkeling onzeker in verband met mogelijke pensioenkortingen.

Bereken uw koopkracht voor 2021 met de Nibud Koopkrachtberekenaar. Besef wel: vaak is een individuele situatie net even anders dan de doorsnee. Daardoor zeggen koopkrachtberekeningen wel iets in het algemeen over het kabinetsbeleid, maar kan uw situatie per saldo toch heel anders uitpakken. En de coronacrisis maakt het extra onzeker.