29 april 2021

Giftenaftrek in online aangifte aangepast

Medio maart bleek dat het onderdeel giftenaftrek in de online aangifte niet voor iedereen goed werkte (zie ons nieuwsbericht van 12 maart jl). De aangifte inkomstenbelasting 2020 heeft voor het eerst een 'slim' invulscherm bij de giftenaftrek waarbij u kunt kiezen uit instellingen. In de praktijk bleken goede doelen echter soms onvindbaar in de lijst terwijl het wel om een ANBI ging. Het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar de Belastingdienst heeft het probleem nu opgelost. Wie het goede doel waaraan hij gegeven heeft niet kan vinden, kan gebruik maken van een vrij invoerveld, zo meldt de Belastingdienst. Hiervoor moet u eerst in het ANBI zoekveld overig invoeren.

Wie zijn aangifte al heeft ingevuld en ingediend, kan deze alsnog aanvullen en corrigeren door in te loggen op www.belastingdienst.nl