14 oktober 2021

Haal aftrekposten naar voren

Voor veel aftrekposten wordt het belastingvoordeel de komende jaren afgebouwd voor wie in het hoogste belastingtarief zit. Dat geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar bijvoorbeeld ook voor de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, MKB-winstvrijstelling voor ondernemers en de persoonsgebonden aftrekposten zoals alimentatie, aftrekbare giften en zorgkosten. Het maximale belastingvoordeel bedraagt 43% in 2021, 40% in 2022 en circa 37% in 2023. Aftrekposten leveren in 2021 dus méér belastingvoordeel op dan in 2022 en volgende jaren.

Verdient u aanzienlijk méér dan € 68.507, kijk dan of u aftrekposten zoals hypotheekrente, giften en wellicht ook zorgkosten naar voren kunt halen door bijvoorbeeld nog dit jaar uw hypotheek over te sluiten of uw giften en zorgkosten vooruit te betalen.