20 maart 2023

Let op de alleenstaande-ouderenkorting

Is één van de partners langdurig opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis? Dan bestaat recht op alleenstaande-ouderenkorting (€449 in 2022) als u AOW’er bent. Let echter op de Belastingdienst, want anders loopt u de korting mogelijk mis! Wat is er aan de hand?
1. De regels
Bij langdurige opname van de fiscaal partner bestaat het recht om een AOW-uitkering voor alleenstaanden aan te vragen. Het feit dat het kan, is essentieel. Of u daadwerkelijk alleenstaanden-AOW aanvraagt, is voor de inkomstenbelasting niet relevant. In deze situatie bestaat recht op de alleenstaande-ouderenkorting. Dit geldt zowel voor degene die is opgenomen als voor de achtergebleven partner.
2. De aanvraag
Als punt 1 voor u geldt, moet u in de online aangifte onder ‘Inkomsten > Pensioen en andere uitkeringen [naam]’ de vraag ‘Had u in 2022 een AOW-uitkering voor alleenstaanden?’ met ‘ja’ beantwoorden, dus ook als u die uitkering niet daadwerkelijk heeft gekregen.
3. De Belastingdienst
De Belastingdienst kijkt bij het opleggen van de aanslag naar de indicatie van de SVB. Wie gekozen heeft voor alleenstaanden-AOW krijgt de alleenstaande-ouderenkorting. Bij wie daar niet voor gekozen heeft, gebeurt het volgende: de Belastingdienst kijkt eerst of in het voorgaande jaar de alleenstaande-ouderenkorting is toegekend. Is dat het geval, dan krijgt u die nu ook. Is dat niet het geval, dat stuurt de Belastingdienst een brief met het voornemen om de alleenstaande-ouderenkorting niet toe te kennen. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen. Het is belangrijk dat u daarop schriftelijk reageert en de Belastingdienst laat weten dat recht bestaat op de alleenstaande-ouderenkorting vanwege langdurige opname in het verpleeghuis.

Ga dus niet zomaar akkoord als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte!