30 juni 2020

Loket tegemoetkoming vaste lasten voor ondernemers open

Het loket waar ondernemers een extra tegemoetkoming in de vaste lasten kunnen krijgen is open. De TVL-regeling is de opvolger van de TOGS en is voor dezelfde doelgroep. De tegemoetkoming helpt bij het betalen van vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De hoogte van het bedrag hangt af van uw omzetverlies en de omzet in de zogeheten referentieperiode. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. Het maximale subsidiebedrag is € 50.000. De TVL is een van de vele maatregelen die de economische schade door het coronavirus moeten beperken.

Aanvragen kan via het RVO (www.rvo.nl). Op genoemde site vindt u ook meer informatie over de voorwaarden.