28 april 2021

Minder BTW-administratie voor eigenaren zonnepanelen

Eigenaren van zonnepanelen die de BTW van de aanschaf terugvragen hebben te maken met veel administratieve lasten. De Belastingdienst ontvangt daarover regelmatig klachten. De regels zullen daarom worden vereenvoudigd. Zo wordt het BTW-teruggaveproces geautomatiseerd: rond juni komt er een digitaal formulier beschikbaar. Ook hoeven eigenaren die BTW terug willen vragen en waarvan de omzet zeer beperkt zal zijn (minder dan €1.800 per jaar) zich binnenkort niet meer aan te melden voor de kleineondernemersregeling (een vrijstelling voor het doen van btw-aangiften). Staatssecretaris Vijlbrief: "Voor zonnepaneelhouders die geen BTW terug te vragen hebben, bijvoorbeeld omdat ze een bestaand huis met zonnepanelen hebben aangeschaft, is registratie een onevenredig zware last." Voor zonnepaneelhouders die wel een teruggaafbelang hebben, verandert er niets. Vijlbrief zegt hierover: "Zij kunnen zich voor de teruggaaf van de BTW gewoon blijven aanmelden en pas het jaar na de aanschaf van de zonnepanelen de kleineondernemersregeling toepassen." Wel wordt gekeken of het mogelijk is een nultarief in te voeren voor zonnepanelen zodat het vragen van teruggaaf niet meer nodig is. Dat moet echter eerst op Europees niveau afgestemd worden. Een en ander is te lezen in het 'Verslag van het schriftelijk overleg Fiscaliteit'.

Meer informatie over het terugvragen van BTW over zonnepanelen is te vinden op www.belastingdienst.nl