05 augustus 2019

Onjuiste gegevens kapitaalverzekering in vooraf ingevulde aangifte

De Belastingdienst heeft in een aantal aangiften inkomstenbelasting 2018 ten onrechte gegevens van een onbelaste kapitaalverzekering vermeld. Degenen die dit betreffen moeten dit zelf corrigeren: de onbelaste kapitaalverzekering moet uit de aangifte worden verwijderd. De Belastingdienst stuurt de betrokkenen daarover een brief met meer informatie.

De waarde van de meeste kapitaalverzekeringen hoeft u niet in box 3 op te geven. Zo valt een kapitaalverzekering eigen woning of ‘KEW’ eigen woning per definitie niet in box 3. En voor kapitaalverzekeringen van vóór 15 september 1999 geldt — onder voorwaarden — een vrijstelling van € 123.428 per persoon. Vraag aan uw verzekeraar of tussenpersoon of uw kapitaalverzekering(en) zijn vrijgesteld.