17 september 2019

Prinsjesdag 2019

De regering heeft haar plannen bekend gemaakt. Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag kunt u de plannen van het kabinet vinden voor 2020. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen in de Miljoenennota en het Belastingplan kunt u vinden in het overzicht op thema . Het belastingplan vindt u [hier]. De koopkracht stijgt naar verwachting met 2,1% (zie ook de diverse nieuwsberichten, in het bijzonder die over werk).