08 april 2021

Subsidie voor woonhuismonumenten

Sinds 2019 zijn onderhoudskosten voor rijksmonumenten niet meer aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Daarvoor in de plaats is een subsidieregeling gekomen. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

Meer informatie op www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten. Ook voor de aanvraag kunt u daar terecht.