11 december 2020

Uitbetaling voorlopige teruggaaf januari in 3 rondes

Over 2020 hebben relatief veel mensen bericht gekregen dat ze niet meer in aanmerking kwamen voor een voorlopige teruggaaf. Dat leidde tot veel vragen. Het niet uit betalen van een voorlopige teruggaaf kan immers financieel een probleem zijn. Daarom wordt de werkwijze voor de voorlopige teruggaaf over 2021 aangepast:

  • De brieven waarin staat dat er geen voorlopige aanslag wordt opgelegd worden vanaf de tweede week van december in de loop van enkele dagen per post en via MijnOverheid verzonden.
  • Wie van mening is dat hij wel recht heeft op een voorlopige teruggaaf kan deze alsnog aanvragen op www.belastingdienst.nl > inloggen > inkomstenbelasting > belastingjaar 2021. Als het verzoek uiterlijk in week 1 wordt gedaan, vindt uitbetaling meestal nog plaats in januari.

In januari zijn er dan drie momenten waarop wordt uitbetaald. De meeste mensen krijgen half januari uitbetaald. Voor personen waar geen uitbetaling heeft plaatsgevonden in de eerste ronde, maar die daar wel recht op hebben, vinden aan het eind van januari twee extra uitbetaalrondes plaats. Een en ander is te lezen in een brief aan de Tweede Kamer.

LET OP: Het stopzetten van de voorlopige teruggaaf heeft vaak te maken met een wijziging in de persoonlijke situatie die bij de Belastingdienst bekend is. Bijvoorbeeld het bereiken van de AOW-leeftijd. Bij een wijziging van de persoonlijke situatie is het altijd verstandig om te checken of u nog recht heeft op een voorlopige teruggaaf en deze indien nodig aan te passen. Dat geldt ook als de Belastingdienst u wel automatisch een voorlopige teruggaaf toekent. Zo voorkomt u dat er teveel wordt uitbetaald en u later moet terugbetalen.