16 mei 2023

Voorkom belastingrente bij eigen BV!

Heeft u een eigen BV? Over te betalen aanslagen vennootschapsbelasting betaalt u belastingrente als de aanslag later dan 6 maanden na afloop van het kalenderjaar wordt opgelegd (voor de aanslag over 2022 dus vanaf 1 juli 2023). De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) is erg hoog: 8%. U hoeft geen belastingrente te betalen als de Vpb-aangifte wordt ingediend vóór de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (meestal 1 juni) en de ingediende aangifte juist is. Lukt dat niet? Dien dan een verzoek in om een voorlopige aanslag. Of wijzig de voorlopige aanslag zodanig dat deze ongeveer overeenkomt met de door u verschuldigde belasting. U kunt een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanvragen of wijzigen via het formulier in MijnBelastingdienst Zakelijk (zie www.belastingdienst.nl > inloggen > voor ondernemers). Kunt u daarop niet inloggen, dan kan aanvragen of wijzigen met het per post te verzenden formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022'.

Heeft u een Spaar-BV? Dan is er meestal geen te belasten winst en heeft u hoeft u ook geen belastingrente te betalen. Datzelfde geldt uiteraard voor andere BV's met een negatieve winst (verlies) en of verliesverrekening.