18 september 2019

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u?

Wij hebben de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet.

Koopkracht

 • Gemiddeld gaan huishoudens er 2,1% in koopkracht op vooruit. De stijging van de koopkracht bedraagt gemiddeld voor werkenden 2,4%, voor zelfstandigen 2,0% en voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden 1,2%.

Inkomstenbelasting

 • In plaats van per 2021, wordt het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting al per 2020 ingevoerd, waardoor de belasting op inkomen per saldo versneld wordt verlaagd.
 • Tarieven box 1 2020: eerste schijf 37,35% (inkomen tot en met € 68.507), tweede schijf 49,5% (inkomen hoger dan € 68.507). Voor AOW’ers gelden lagere tarieven. Over de eerste € 68.507 betalen zij 19,45% (tot en met circa € 35.000) en 37,35% over de rest.
 • Voor mensen met een inkomen tot € 68.507 gaat de algemene heffingskorting per 2020 en 2021 omhoog. Maximale algemene heffingskorting 2020: € 2.711 (2019: € 2.477).
 • De arbeidskorting voor werkenden wordt in 2020, 2021 en 2022 extra verhoogd. Mensen met een inkomen tussen € 10.000 en € 98.000 profiteren daarvan. Maximale arbeidskorting 2020: € 3.819 (2019: € 3.399).
 • Het maximale belastingvoordeel van aftrekposten wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd. Hierdoor komt het maximale belastingvoordeel in 2020 op 46% te liggen. Dit geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar ook voor aftrek van onderhoudsverplichtingen (alimentatie), aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, aftrek van weekenduitgaven voor gehandicapten, aftrek van scholingsuitgaven, giftenaftrek, ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek), MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.
 • De inkeerregeling wordt beperkt per 2020: als u verzwegen inkomen uit aandelen (box 2) of vermogen (box 3) alsnog opgeeft, krijgt u wel een boete.

Werk en inkomen

 • Ouders met een middeninkomen krijgen in 2020 € 990 extra kindgebonden budget. Ook komen meer ouders in aanmerking voor deze bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Zij ontvangen straks gemiddeld € 610 per jaar.
 • Vanaf 1 juli 2020 kan de partner van een moeder 5 weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70% van het loon doorbetaald.
 • Opbouw van pensioen wordt persoonlijker. De AOW-leeftijd stijgt minder snel en komt in 2024 uit op 67 jaar. In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
 • De WW-premie voor werkgevers gaat omlaag bij een vast contract.

Wonen

 • De inkomensgrenzen voor sociale-huurwoningen gaan veranderen. Voor meerpersoonshuishoudens gaat de grens omhoog naar € 42.000. Voor eenpersoonhuishoudens gaat de grens omlaag naar € 35.000.
 • Er wordt gekeken of de overdrachtsbelasting voor starters kan worden verlaagd.

Ondernemers

 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 jaarlijks lager, totdat deze in 2028 uitkomt op € 5.000. Bedrag 2020: € 7.030.
 • De werkkostenregeling wordt verruimd. Vanaf dan kunnen werkgevers tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. De verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom.
 • Werkgevers mogen werknemers 20% korting geven op producten uit het eigen bedrijf, met een maximum van € 500 per jaar per werknemer.
 • Ondernemers die een bestelauto hebben die op benzine of diesel rijdt, gaan de komende jaren iets meer motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen.
 • Belastingvoordelen van elektrisch rijden blijven bestaan, maar de bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak gaat vanaf 2020 wel omhoog naar 8% tot een catalogusprijs van € 45.000 en 22% daarboven.
 • Voor zzp’ers gaat per 2021 een minimumtarief gelden van € 16.

Dga’s

 • In 2020 blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gelijk. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting omlaag, maar minder dan eerder aangekondigd. Tarief 2020 16,5% voor winst tot en met € 200.000 daarboven 25%. Tarief 2021: 15% voor winst tot en met € 200.000, daarboven 21,7%.
 • Vanaf 2020 geen belastingrente meer als de aangifte wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (dit is meestal 1 juni) en de ingediende aangifte juist is.
 • De korting bij vervroegd ineens betalen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting verdwijnt per 2021.

Zorg

 • De zorgpremie stijgt per 2020 naar verwachting met € 3 per maand naar € 118,50 per maand.
 • Het eigen risico blijft € 385.
 • De zorgtoeslag gaat omhoog met € 67 voor alleenstaanden en € 95 voor meerpersoonshuishoudens.
 • Ouderen en chronisch zieken betalen vanaf 2020 maximaal € 19 per maand eigen bijdrage voor een maaltijdservice, vervoerspas of boodschappendienst.

Overig

 • De maximale belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers gaat meestijgen met de inflatie. Voor 2020 leidt dat nog niet tot aanpassing van het bedrag. De vergoeding blijft maximaal € 1.700 per jaar of € 170 per maand.
 • De aanschaf van een fiets om grotere afstanden af te kunnen leggen wordt eenvoudiger en betaalbaarder door een nieuwe leaseregeling.
 • De scholingsaftrek wordt afgeschaft per 2021 en vervangen door een subsidieregeling.
 • De energiebelasting op gas en elektra gaat voor huishoudens omlaag. Dat scheelt in 2020 € 100 bij een verbruik van 1179 m3 gas en 2525 kWh elektriciteit.
 • De accijns op diesel gaat per 2021 en 2023 omhoog.
 • Tot en met 2024 hoeft voor een elektrische auto geen BPM en MRB te worden betaald. Ook voor de ‘plug-in hybrids’ blijft in deze periode een korting van 50% op de MRB gelden. In 2025 geldt een overgangsregeling voor de MRB. Voor elektrische auto’s en plug-in hybrids geldt dan een korting van respectievelijk 75% en 25% op de MRB. Vanaf 2026 gelden de normale MRB-tarieven. Op de BPM geldt vanaf 2025 nog een korting van € 360 voor de elektrische auto.
 • De accijns op tabak gaat per 1 april 2020 omhoog, waardoor een pakje sigaretten € 1 duurder wordt.

Zie ons bericht Prinsjesdag 2019 voor diverse links meer informatie.