Nieuws & Tips

06 juni 2007

Huis als melkkoe?

Er zijn plannen om de hoogte van de OZB-heffing aan de gemeenten over te laten. Dat is mogelijk niet zo'n goed idee.
16 februari 2007

Flitsende fiscus

De Belastingdienst controleert met flitsauto's op privégebruik van auto’s van de zaak.
13 februari 2007

Controlethema: bijleenregeling

Dit jaar contoleert de Belastingdienst extra op de aftrekposten die te maken hebben met het eigen huis, en in het bijzonder de 'bijleenregeling'.
12 januari 2007

Drempel voor T- en Tj-biljet verruimd

De drempel voor teruggave over 2002 is aanzienlijk verlaagd, waardoor u eerder in aanmerking komt voor belastingteruggave. Ook als uw verzoek om teruggave was afgewezen, kan het zinvol zijn een tweede poging te wagen!
02 oktober 2006

Meer aftrek auto van de zaak

Wie een te dure auto van de zaak heeft en daarvoor een eigen bijdrage moet betalen, mag door een rechterlijke uitspraak in het vervolg de hele eigen bijdrage aftrekken.