Nieuws & Tips

14 december 2018

Middeling vaak niet benut

Maar liefst 85% van de belastingplichtigen die recht zouden kunnen hebben op een teruggave maakt geen gebruik van de middelingsregeling.
27 november 2018

Weer vertraging bij nieuwe wet zzp

De nieuwe wet die meer duidelijkheid moet scheppen over de vraag wanneer bij inhuur van zzp’ers wel en wanneer geen sprake is van een dienstbetrekking heeft opnieuw vertraging opgelopen.