8 november 2018

Ontslag wordt makkelijker

De verschillen tussen vast en flexwerk worden kleiner. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), waarin dat geregeld wordt, naar Tweede Kamer gestuurd. Op die manier moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract aan te bieden. Daarnaast moet een speciale commissie nog onderzoek doen naar de arbeidsmarkt van de toekomst. De maatregelen die nu worden genomen zijn onder andere:

 • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden.
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar.
 • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract.
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
 • De proeftijd voor werkenden die meteen een vaste contract krijgen wordt verlengd naar vijf maanden.
 • De opeenvolging van tijdelijke contracten (ketenregeling), wordt verruimd naar drie tijdelijke contracten in drie jaar.
 • De pauze tussen tijdelijke contracten mag in de cao worden verkort naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen.
 • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen.

De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020.

Meer informatie op www.rijksoverheid.nl