Nieuws & Tips

15 september 2020

Prinsjesdag 2020: de plannen voor box 3

De manier waarop de belasting in box 3 wordt geheven blijft vanaf 2021 hetzelfde, maar verder verandert alles: de vrijstelling, de schijfgrenzen, het forfaitair rendement en het tarief.
15 september 2020

Prinsjesdag 2020

De regering heeft haar plannen bekend gemaakt. Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag kunt u de plannen van het kabinet vinden voor 2021.

Artikelen

Downloads

Download

Conceptbrief middeling

Bij een sterk wisselend inkomen kan recht bestaan op een extra belastingteruggaaf (middelingsteruggaaf). Met deze brief kunt u een verzoek om middeling indienen bij de Belastingdienst.