Nieuws & Tips

16 juni 2020

Geen minimumtarief voor zzp'ers

Al jaren wordt geprobeerd om kaders vast te stellen waarmee eenvoudig kan worden vastgesteld of een zzp'er echt een zelfstandige is of toch in dienstbetrekking. Een en ander is van belang voor de fiscale regels die van toepassing zijn.

Artikelen

Downloads