GOUDEN DEURMAT VERKIEZING 2019

Wie bood het beste financiële product en krijgt dit jaar de Gouden Deurmat mee naar huis?

Einduitslag Gouden Deurmat 2019

Ieder jaar bepalen de lezers van FiscAlert welk product de Gouden Deurmat ontvangt. Wij nomineerden drie producten en u bepaalde wie de algehele winnaar werd. Stemmen kon tot en met 1 december 2019.

1: Kempen Orange Fund (FFFFF)

Dit fonds belegt in een gespreide portefeuille bestaande uit voornamelijk kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index (tevens de benchmark). Sinds de oprichting, op 7 september 1990, weet het fonds de benchmark (gemeten op jaarbasis) ruim te verslaan (11,2% tegenover de benchmark van 9,1%). De lopende kosten zijn ongeveer 1% per jaar. Na aftrek van de kosten wordt het dividend van de onderliggende aandelen een keer per jaar, meestal in augustus, uitgekeerd. De mogelijkheid bestaat om dit dividend in het fonds te herbeleggen (u krijgt dan in de tijd extra stukken). Overall is dit fonds een bewezen robuuste basisbelegging in Nederlandse smallcaps met acceptabele kosten en een aantrekkelijk jaarlijks dividend.

49%

2: VanEck Morningstar Wide Moat ETF (FFFFF)

De Amerikaanse vermogensbeheerder VanEck, opgericht in 1955, heeft tegen de US$ 50 miljard aan beheerd vermogen. Daarvan zit zo’n US$ 85 miljoen in het VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF. Wie spreiding zoekt, heeft met deze titel in één klap tussen de 40 en 80 Amerikaanse largecap-aandelen in portefeuille. Er wordt gekeken naar de competitieve voordelen èn koerswaarderingen die de geselecteerde bedrijven bescherming bieden ten opzichte van concurrenten of in tijden van minder voorspoed. Ook kijkt men naar schaalgrootte, immateriële activa (het hebben van bijzondere patenten of octrooien) of switching costs. Wordt de performance van deze benchmark afgezet tegen de S&P 500, dan ontstaat een groot verschil. Sinds 2007: 234,3% versus 121,7% in het voordeel van de moat-benchmark. De lopende kosten bedragen 0,49% per jaar en de koers-winstverhouding is 17,50 (tegen 20 van S&P 500). Na aftrek van de kosten worden de dividenden van de onderliggende aandelen — op jaarbasis ongeveer 3,5% — automatisch herbelegd. Dat maakt deze ETF een gemakkelijke bouwsteen voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen.

28%

3: Pimco Diversified Income Fund (FFFFF)

Wereldwijd zit dit fonds ‘flexibel’ in obligaties, doordat ze onder andere werken met hypotheekbeleggingen en staats- en bedrijfsobligaties met diverse ratings: 51% heeft minimaal een A-rating (‘investment grade’) en 49% heeft maximaal BBB als rating. De portefeuille is zeer breed gespreid over bijna 1.800 titels, waarbij de VS met 29,06% van alle beleggingen hofleverancier is, gevolgd door het VK (7,57%), Nederland (4,27%) en Ierland (4,04%). Alhoewel het niet de doelstelling is, weet het fonds de gecombineerde benchmark vanaf de oprichting wèl te verslaan. De lopende kosten bedragen voor een actief beheerd fonds een keurige 0,69% per jaar. Het dividendrendement ligt thans rond 4,25% per jaar (uitkeringen in maart, juni, september en december). Dat maakt het fonds interessant voor beleggers die op zoek zijn naar inkomen uit hun vermogen. Ook al kan de uitkering in de toekomst lager uitvallen, door de bank genomen is het fonds een fijne manier om zeer breed gespreid in vastrentende waarden te beleggen. De mogelijkheid bij een stijging van de rente de portefeuille tactisch te wijzigen, verlaagt het risico.

23%