02 september 2014

5 x huis & hypotheektips

FiscAlert september 2014 | jrg 20 nr 7 | p.12-14

huis & hypotheek

5 x huis & hypotheektips

Als het gaat om het eigen huis en de hypotheek is sinds 2001 veel aangepast en gewijzigd. De materie is daardoor zeker ingewikkelder geworden, maar er zijn ook mazen ontstaan. Vijf tips waarmee u ze optimaal kunt benutten.

Tekst: Jos Koets


TIP 1

Eerst NHG, dan scheiden

Sinds 1 januari 2014 zijn de regels voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) flink gewijzigd. Er wordt nu gekeken naar de werkelijke lasten en dat betekent ook dat het mogelijk is tot wel acht maal het bruto inkomen aan hypotheek te kunnen dragen. Hierdoor zijn een scheiding, arbeidsongeschiktheid of het verlies van een baan niet langer automatisch een reden om een beroep te doen op de NHG. De nieuwe regels betekenen soms dat mensen gedwongen worden in hun woning te blijven wonen terwijl ze dat liever niet zouden willen, maar kunnen gunstig zijn in scheidingssituaties.

Voorbeeld