07 oktober 2020

7 vragen over familiebankrente

FiscAlert oktober 2020 | jrg 26 nr 8 | p.21


huis & hypotheek

7 vragen over familiebankrente

Kinderen, andere familieleden of vrienden kunt u helpen met de financiering van hun woning door voor bank te spelen. Maar hoe hoog mag de rente zijn?


1. Waarom is een familiebank ook alweer zo voordelig?
Het gaat om de extra onbelaste rente die u over uw spaargeld krijgt. Bovendien kunnen geldleners de betaalde rente gewoon aftrekken mits ze de lening goed vormgeven. Dus de fiscus betaalt mee!

2. Welk rentepercentage mag je hanteren?
Als de lening gebruikt wordt voor een eigen woning is het fiscaal het voordeligst om de rente zo hoog mogelijk te maken. De rente is immers voor geldleners aftrekbaar in box 1 en voor de geldgever onbelast in box 3. Het zou natuurlijk prachtig zijn als je een ‘woekerrente’ zou kunnen vragen. Bij 12% rente zouden geldleners over een lening van een ton in het 37,35%-tarief (met 5,672% extra voordeel door de hogere heffingskorting) netto € 6.837 aan rente betalen, terwijl de geldgever € 12.000 zou opstrijken. Helaas, die vlieger gaat niet op. Over de lening moet een ‘zakelijke rente’ worden betaald, anders grijpt de fiscus in.