02 september 2015

Check uw boeterente!

FiscAlert september 2015 | jrg 21 nr 7 | p.16-17

huis & hypotheek

Check uw boeterente!

Het vervroegd aflossen of oversluiten van de hypotheek brengt vaak boeterente met zich mee. Controleer deze berekening, want die blijkt lang niet altijd te kloppen.

Bij de huidige lage hypotheekrentetarieven kan vervroegd aflossen of oversluiten aantrekkelijk zijn. Tenminste, als u een aflossingsvrije of annuïtaire hypotheek heeft. Bij (bank)spaarhypotheken is vervroegd aflossen, oversluiten of verlagen van de rente financieel meestal niet interessant, aangezien u dan niet langer (belastingvrij) kunt sparen tegen het gunstige ‘hoge’ rentetarief. In de praktijk blijkt oversluiten voor ongeveer één op de vijf huiseigenaren lonend te zijn.

Boeterente
Omdat een bank door vervroegd aflossen of oversluiten tegen een lagere rente toekomstige rente-inkomsten mist, mag ‘boeterente’ worden gevraagd. Dat is redelijk zolang de boeterente goed wordt berekend. Niet alleen blijkt dat nogal eens fout te gaan, in vrijwel alle gevallen blijkt de fout in het voordeel van de bank uit te vallen. Zo bleek uit onderzoek van het tv-programma Tros Radar dat de berekeningen bij ABN Amro niet klopten. Volgens de bank is deze ‘fout’ in het systeem inmiddels hersteld. Daarmee is niet gezegd dat elke boeterenteberekening vanaf nu correct is, nog afgezien van het feit dat ABN Amro bepaald niet de enige bank is die de boeterente met verkeerde criteria berekent. Ook andere banken blijken voor hun berekeningen vaak de verkeerde uitganspunten te nemen. Vraag uw bank dus niet alleen om een berekening maar ook hoe en op grond van welke uitgangspunten die tot stand is gekomen.

TIP: Op www.fiscalert.nl kunt u een conceptbrief downloaden om bij uw bank de specificatie van de berekening van de boeterente op te vragen.


Berekeningsmethode