13 maart 2019

Checklist WOZ

FiscAlert maart 2019 | jrg 25 nr 3 | p.19

huis & hypotheek

Checklist WOZ

De gemeente gaat niet van deur tot deur om van elk pand afzonderlijk de prijs te bepalen. Check daarom goed of uw WOZ-beschikking klopt.

Waarschijnlijk heeft u van uw gemeente al een WOZ-beschikking gekregen, anders valt ie binnenkort op de (digitale) deurmat. De WOZ-waarde is dit jaar gebaseerd op de ‘vrije verkoopwaarde’ op 1 januari 2018. De ook toen al aangetrokken woningmarkt kan echter voor een flinke stijging zorgen, die de waarde van uw woning niet altijd goed weergeeft. Overweegt u bezwaar te maken? Gebruik dan onze checklist!


☐ check uw berichtenbox
Veel WOZ-beschikkingen worden niet meer per post verzonden maar alleen nog digitaal naar uw berichtenbox op MijnOverheid. Houd die dus ook goed in de gaten.


☐ check de dagtekening
U heeft maar zes (6!) weken de tijd voor het indienen van een bezwaarschrift, te rekenen vanaf de dagtekening. Is dat te kort dag, dien dan binnen de bezwaarperiode een pro-forma bezwaarschrift in waarbij u aangeeft het bezwaar later te zullen motiveren. Op die manier stelt u in ieder geval uw rechten veilig.

TIP: Is de bezwaartermijn al verstreken? Als uw partner tevens eigenaar is, kan deze een nieuwe, eigen WOZ-beschikking aanvragen. Na dagtekening van die beschikking gaat de bezwaartermijn van zes (6) weken opnieuw lopen.


☐ vraag het taxatierapport op