05 november 2013

De Annuïteitencalculator

FiscAlert november 2013 | jrg 19 nr 9 | p.29

huis & hypotheek

De Annuïteitencalculator

Leent u geld van of aan familie voor aankoop of onderhoud van uw woning? Fiscaal mag dat niet langer aflossingsvrij. Wat u moet betalen aan rente en aflossing kunt u zelf berekenen met onze annuïteitencalculator.

Voor leningen in verband met aankoop of onderhoud van de eigen woning geldt sinds 2013 dat u verplicht bent minimaal annuïtair af te lossen over een periode van maximaal 30 jaar.* ‘Annuïtair aflossen’ wil zeggen dat u periodiek (meestal maandelijks) een vast bedrag betaalt, bestaande uit rente en aflossing. Als nog maar weinig is afgelost, betaalt u relatief veel rente en weinig aflossing. Aan het eind van de rit, als u al veel heeft terugbetaald, betaalt u relatief weinig rente en veel aflossing.
Het is niet eenvoudig om het periodiek te betalen bedrag te berekenen. FiscAlert heeft daarom een handige annuïteitencalculator gemaakt. Deze berekent hoe hoog de maandelijkse betalingen zijn. De calculator heeft bovendien een extraatje: u kunt ook berekenen wat het voordeel is van lenen bij de familiebank ten opzichte van lenen bij een gewone bank.