03 januari 2013

Familiebank anno nu

FiscAlert januari 2013 | jrg 19 nr 1 | p.16-18

huis & hypotheek

Familiebank anno nu

Gaat uw kind een huis kopen en heeft u nog ergens spaargeld staan dat u voorlopig niet nodig heeft? Zelfs met de nieuwe regels voor lenen en aflossen valt er nog flink wat voordeel te halen als de ouders voor bank willen spelen.

Ondanks de crisis en ondanks de dit jaar ingevoerde strengere regels wat betreft aftrek van rente en aflossing van de (hypotheek) voor het eigen huis, blijven de huizenprijzen voor starters hoog. Gelukkig kunnen ouders met spaargeld hun kind(eren) soms financieel ondersteunen bij de aanschaf van een huis.
Dat kan op verschillende manieren. De meest voor de hand liggende is door geld te schenken (bijvoorbeeld met gebruikmaking van de éénmalig verhoogde vrijstelling, waardoor voor een huis zonder schenkbelasting ruim 50 mille kan worden geschonken). Lenen via de zogenaamde ‘familiebanklening’ is echter een stuk interessanter: niet alleen krijgt de geldschieter voor zijn geld een behoorlijke rente, er is bovendien fiscaal voordeel te behalen, óók onder de nieuwe regelgeving.

Het principe
Eerst een korte les bankieren. Als u uw spaargeld naar de bank brengt, blijft dat niet in de kluis liggen. De bank leent het bedrag weer uit aan iemand anders, tegen méér rente dan u er voor krijgt. Dat renteverschil is, simpel gezegd, de winst van de bank. Door een ‘familiebank’ op te richten en uw spaargeld aan uw kind(eren) uit te lenen, gaat die winst niet naar de bank maar blijft het geld binnen de familie. U krijgt langs deze weg dus een veel betere rente op uw spaargeld.

LET OP: Leen nooit al uw spaargeld uit, maar houd voldoende geld achter de hand voor onverwachte uitgaven. En richt alleen een familiebank op — dat spreekt eigenlijk voor zich — als u er een goed gevoel bij heeft.


Het fiscale voordeel