08 mei 2017

Help, onze familiebank stopt!

FiscAlert mei 2017 | jrg 23 nr 5 | p.20-22

huis & hypotheek

Help, onze familiebank stopt!

Heeft u via de familiebank geld geleend aan familie of vrienden? Gaan ze verhuizen, nadert de afgesproken einddatum of is er een andere reden waardoor de overeenkomst misschien moet worden aangepast? Lees dan verder.

U weet, als directeur van een ‘familiebank’, dat die veel voordelen biedt. Als uitlener krijgt u om te beginnen een hogere rente op uw spaargeld dan bij de bank. En als uw ‘klant’ (degene die van u leent dus) het geld gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning (hoofdverblijf) of voor aflossing van (een deel van) een eigenwoninghypotheek bij de ‘echte’ bank, is de rente over die lening aftrekbaar.
U heeft destijds afspraken gemaakt over de hoogte van de rente, de rentevastperiode, en de einddatum van de overeenkomst. Waarschijnlijk heeft u die afspraken schriftelijk vastgelegd (bijvoorbeeld met onze ‘Modelovereenkomst Eigenwoninglening’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads). Maar wat als de looptijd van de overeenkomst afloopt? Of als de overeenkomst moeten worden aangepast? Het kan, en wij laten u zien hoe u dat goed regelt.