05 september 2023

Hoeveel levert aflossen op?

FiscAlert september 2023 | jrg 29 nr 7 | p. 19


huis & hypotheek

Hoeveel levert aflossen op?

Heb je spaargeld en een hypotheek met een hoge rente? Dan is het goed om eens te kijken hoeveel geld je kunt besparen door je hypotheek (deels) af te lossen. 


Is het rentepercentage van je hypotheek hoger dan de spaarrente die je ontvangt?