11 april 2023

Huis gekocht: wat is aftrekbaar?

FiscAlert april 2023 | jrg 29 nr 4 | p.16-17


huis & hypotheek

Huis gekocht: wat is aftrekbaar?

Heeft u vorig jaar een huis gekocht? Dan is de kans groot dat u méér kunt aftrekken dan alleen de hypotheekrente!


In 2022 werden bijna 200.000 woningen verkocht. Bent u één van die kopers en woont u al in uw nieuwe huis of gaat u er uiterlijk in 2025 wonen? Kijk verder dan de jaaropgaaf van uw bank, want er valt waarschijnlijk nog wel wat extra’s te halen.

RENTE

oude woning
Zolang u nog niet verhuisd bent, kunt u de rente van uw oude woning in ieder geval nog aftrekken. Bent u al wel verhuisd? Dan mag u de eigenwoningrente van de lening op uw oude woning (box 1) ook aftrekken in uw aangifte over 2022 als u op enig moment in de jaren 2019-2022 daadwerkelijk in die woning heeft gewoond, die woning in 2022 leeg stond èn voor verkoop bestemd was.

nieuwe woning
Bent u van plan uiterlijk in 2025 in uw nieuwe woning te gaan wonen en stond de nieuwe woning in 2022 leeg of was die toen nog in aanbouw, dan mag u ook de rente van de nieuwe woning aftrekken. En natuurlijk is de rente ook aftrekbaar over de periode dat u daar in 2022 al woonde.

aandachtspunten