01 december 2021

Hypotheek naar box 3?

FiscAlert december 2021 | jrg 27 nr 10 | p.20-22


huis & hypotheek

Hypotheek naar box 3?

De discussie over het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en tegelijkertijd het eigen huis naar box 3 verhuizen is zeer actueel. Hoe zit het fiscaal precies? En is het uitvoerbaar?


De woningmarkt is op stoom. De prijsstijgingen ten opzichte van een jaar eerder zijn in elke provincie boven 10 procent, met Groningen als verrassende uitschieter (16,2 procent). Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is de gunstige fiscale behandeling van de ‘eigen woning hoofdverblijf’ een van de oorzaken van de oververhitting van de woningmarkt (naast het woningtekort en de lage rente). Reden voor DNB om te pleiten voor de afschaffing van de belastingvoordelen voor huiseigenaren en het eigen huis over te hevelen naar box 3, de box waar spaargeld en beleggingen worden belast. De miljarden die dat de schatkist oplevert, moeten terug naar de burger door lagere belastingtarieven op inkomen en vermogen.
DNB staat hierin niet alleen. Ook het Internationale Monetaire Fonds (IMF) riep op om de eigen woning in box 3 onder te brengen en de waardestijging te belasten. Volgens het IMF is dat nodig omdat huizenbezitters te veel fiscale voordelen zouden hebben ten opzichte van huurders en ook meer vermogen zouden kunnen opbouwen, waardoor de ongelijkheid zou toenemen.
Het is niet aan dovemansoren gericht. Tijdens de kabinetsformatie ligt een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek op tafel. Het is vermoedelijk een kwestie van tijd tot de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. Maar hoe zit dat fiscaal? En is het wel uitvoerbaar?

Fiscaal