05 december 2012

Hypotheekrenteaftrek op de schop

FiscAlert december 2012 | jrg 18 nr 10 | p.16-17

huis & hypotheek

Hypotheekrenteaftrek op de schop

Het kabinet Rutte II wil zowel voor bestaande als nieuwe hypotheken de hypotheekrenteaftrek beperken. Maar wat houden die maatregelen precies in? Een overzicht van de stand van zaken.

Als u vanaf volgend jaar een nieuwe hypotheek voor de eigen woning afsluit, wordt u verplicht ten minste annuïtair af te lossen. Vanaf 2014 komt daar nog een extra beperking bij voor iedereen met een eigenwoninglening: het belastingtarief waartegen de hypotheekrente afgetrokken kan worden, zal geleidelijk worden verlaagd tot maximaal 38%.

Bestaande hypotheken
In 2013 kan de rente op eigenwoninghypotheken en andere eigenwoningleningen die in 2012 al bestonden, volledig worden afgetrokken. Als de hypotheek op 1 januari 2001 al bestond, is aftrek van de hypotheekrente mogelijk tot en met 2030. Voor leningen die sindsdien zijn afgesloten, geldt dat aftrekbaarheid van de rente 30 jaar na aanvang van de lening eindigt. Ook in 2014 en daarna kan de rente van deze hypotheken nog steeds volledig in de aangifte worden opgevoerd. Tot zover niets nieuws, dus. Wel wijzigt er iets in de hoogte van de belastingteruggaaf. Wie in het 52%-tarief valt, krijgt vanaf 2014 te maken met een verlaging van het teruggaafpercentage (alléén voor de aftrek van de hypotheekrente). In 2014 bedraagt dat maximaal 51,5%, in 2015 maximaal 51%, in 2016 maximaal 50,5%, enzovoorts. Na 28 jaar is het aftrekpercentage gedaald tot 38%.

LET OP: Vooralsnog heeft alleen de groep huizenbezitters die in het 52%-tarief valt, de komende jaren last van deze aftrekbeperking. Wie aftrekt tegen een lager tarief houdt vooralsnog gewoon ouderwets een teruggaaf die is gebaseerd op zijn maximale inkomstenbelastingtarief. Pas vanaf 2024 zal ook voor deze categorie de teruggaaf dalen.

Voorbeeld 1
Iemand heeft een huis van € 450.000 en trekt af tegen 52%. De hypotheekrente bedraagt 5%.

hypotheekrente p.j.  22.500
AF: eigenwoningforfait -/- 2.700
aftrek 19.800