12 juni 2018

Hypotheekrenteaftrek op de schop

FiscAlert juni 2018 | jrg 24 nr 6 | p.12-14

huis & hypotheek

Hypotheekrenteaftrek op de schop

Langzaam kalft het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek af. Waar moet u de komende tijd rekening mee houden? Een overzicht.

Ooit was de rente onbeperkt aftrekbaar en dat was natuurlijk fantastisch. Wie geld nodig had voor een boot, een tweede huis, een al dan niet dure auto, aandelen of wat dan ook, kon de overwaarde van het eigen huis benutten en de fiscus betaalde vrolijk mee aan de rente over dat krediet. Vóór 2001 werd daar al aan gesleuteld, maar toen op 1 januari 2001 het boxenstelsel werd ingevoerd, viel krediet voor beleggen, een tweede huis, consumptieve uitgaven, etcetera in box 3, waardoor de rente over dat krediet helemaal niet meer kon worden afgetrokken van het inkomen (box 1).
De aftrek van de eigenwoningrente wordt steeds verder beperkt, niet alleen in duur maar ook in omvang, via het eigenwoningforfait en door aanpassing van het aftrektarief. Daardoor is het er allemaal niet eenvoudiger op geworden. Niet voor niets krijgt onze Adviesservice er de laatste tijd veel vragen over, reden om alles weer eens even op een rij te zetten.

30-jaarstermijn