10 april 2014

Koester uw (bank)spaarhypotheek

FiscAlert april 2014 | jrg 20 nr 4 | p.12-14

huis & hypotheek

Koester uw (bank)spaarhypotheek

Heeft u een (bank)spaarhypotheek? Hou ’m vast. Deze hypotheekvorm is goud waard: u bouwt immers belastingvrij kapitaal op tegen een hoge rente!

De tijd van de aflossingsvrije en spaarhypotheken ligt achter ons, althans voor nieuwe hypotheken. Aflossen is tegenwoordig de norm is en sinds 2013 moeten nieuwe hypotheken ten minste annuïtair worden afgelost. Als u ooit een hypotheek heeft afgesloten waarbij u maandelijks in box 1 of box 3 (zie kader) spaart voor aflossing via een spaarverzekering (de ‘ouderwetse’ spaarhypotheek) of via een bankspaarrekening (de bankspaarhypotheek), prijs u dan gelukkig. U hoeft pas aan het eind van de looptijd de hypotheek af te lossen met het opgebouwde kapitaal, dat kapitaal (inclusief het rendement) is — tot op zekere hoogte en onder voorwaarden — fiscaal onbelast en u profiteert gedurende de gehele looptijd van maximale hypotheekaftrek. Bovendien krijgt u op dat kapitaal een rente die in de regel gelijk is aan de hypotheekrente die u betaalt.
De combinatie van aan de ene kant aftrekbare hypotheekrente en aan andere kant een hoge onbelaste spaarrente, maakt dat (bank)spaarhypotheken veel aantrekkelijker zijn dan andere hypotheekvormen, zoals bijvoorbeeld de annuïtaire hypotheek. Wie er een heeft, moet er dus zuinig op zijn.

TIP: Gaat u verhuizen naar een andere koopwoning? U mag uw huidige bankspaarhypotheek in principe meenemen naar uw nieuwe huis.


Aflossen